پیکره دو زبانه فارسی – انگلیسی با کیفیت نقره‌ای در اختیار عموم قرار می گیرد.

پ

در راستای اهداف حمایتی حامی مالی پروژه (مرکز تحقیقات مخابرات ایران – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)  پیکره دو زبانه فارسی – انگلیسی مشتمل بر ۱۳ میلیون کلمه برای کاربردهای تحقیقاتی در اختیار عموم قرار می گیرد. این پیکره در حوزه خبری و با ترجمه اخباری از سایت CNN تولید شده و کیفیت ترجمه آن از نوع نقره‌ای می باشد.


این پیکره برای استفاده در سامانه ترجمه ماشینی ترگمان توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تولید شده و برای انجام پژوهش‌های در حوزه ترجمه ماشینی در اختیار عموم قرار می گیرد. مالکیت مادی و معنوی این پیکره متعلق به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و استفاده تجاری از آن بدون دریافت مجوز کتبی ممنوع می‌باشد

درباره نویسنده

مهران ضیابری

افزودن دیدگاه

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها