واسط کاربر انگلیسی ترگمان راه اندازی شد

و

برای ایجاد امکان سرویس دهی به کاربران انگلیسی زیان سرویس انگلیسی ترگمان نیز در آدرس  http://targoman.com/en.php راه اندازی شد.

درباره نویسنده

مهران ضیابری

افزودن دیدگاه

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها